Astım Monitörü - Pef Metre

Pefmetre, diğer bir adıyla da astım monitörü, astım teşhisi koymak, astımın şiddetini ölçebilmek, tedavi sürecinde hastanın tedaviye verdiği cevabın değerlendirilmesi ve astım nöbetlerindeki şiddetin ölçülebilmesi için kullanılan bir tıbbi cihazdır.

Astım hastalarının mutlaka bir tane pefmetre bulundurmaları gerekmektedir. Aynı zamanda astım monitörü kullanımı da bilmeleri de gerekmektedir. Tıpkı tansiyon hastalarının kendi tansiyonlarını kontrol etmek amacıyla kolayca ölçüm yapabildikleri tansiyon aletleri gibi astım monitörü cihazları da astımlı hastanın hastalığını izleyebilmesi, kontrol altında tutabilmesi için önemlidir. Oluşabilecek bir acil duruma belki de erkenden önlem alabilmek açısından pefmetre aletlerinin kullanımı hayati bir önem taşımaktadır. Ölçümler sonrasında herhangi bir anormal durum söz konusu ise hastanın ilacı önceden alarak bir astım nöbetinden daha başındayken kurtulması şansı ortaya çıkacaktır.

nSpire (Amerika) ve Spirometrics (Amerika) PEF-Metreler size şu konularda yardımcı olabilir:

* Astımlı bir hastanın astım nöbeti geçirme riskini tespit ederek önceden önlem alabilmek.
* Astımı azdıran durumların neler olduğunu belirleyebilme şansı.
* Acil durumlardan önce erkenden yardım isteyebilme şansına sahip olmak.
* Astım nöbetinin yeteri kadar kontrol altında tutulup tutulamadığına karar verebilmek.

Tüm bu sonuçlar neticesinde söylemek gerekirse pefmetre yani astım monitörü kullanımı kesinlikle sağlığımız açısından çok önemli ve gereklidir.