Astım Tedavisinde Genetik Yaklaşımlar

Bilim insanları, 17. kromozom üzerinde yer alan ORMDL3 adlı gen bölgesinde görülen bir mutasyonun, astım hastalığının ortaya çıkması riskini %80 oranında artırdığını buldular. Bu genin sentezinden sorumlu olduğu proteinin, mutasyon sonrasında, özellikle astım hastalığına sahip çocuklarda çok yüksek oranda görüldüğünü ortaya çıkaran araştırmacılar, genin ve sentezinden sorumlu olduğu proteinin [...]